วันพฤหัสบดีที่30สิงหาคม
2561เวลา13.30น.
ที่ห้องประชุมโรงแรมเมย์ฟลาว
เวอร์แกรนด์พิษณุโลก
สมาคมศิษย์เก่า มรพส.
มอบถุงผ้าฝ้ายโครงการรณรงค์
ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก ขนาด11.5นิ้ว ×10.5นิ้วส่วน
ขยายด้านล่าง3.5นิ้วเพื่อมอบ
ให้แก่หน่วยงานราชการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด
พิษณุโลกเพื่อนำไปใส่ยาและ
อุปกรณ์ต่างๆให้กับประชาชนที่
มารับบริการดังนี้
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก จำนวน 100ใบ
2.รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก
จำนวน 100 ใบ
3.รพ.วังทอง จำนวน 100 ใบ
4.รพ.บางกระทุ่มจำนวน100ใบ
5.รพ.บางระกำจำนวน100ใบ
6.รพ.พรหมพิรามจำนวน
100ใบ
7.รพ.วัดโบสถ์จำนวน100ใบ
8.รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย จำนวน 100ใบ
9.รพ.ชาติตระการจำนวน100ใบ
10.รพ.เนินมะปรางจำนวน
100ใบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *